Борислав Енчев  с най-висок  резултат на олимпиадата по Гражданско образование от област Кърджали

Единадесетокласникът Борислав Енчев от ЕГ „Христо Ботев“ се класира за националния кръг на олимпиадата по Гражданско образование  с най-висок брой точки от област Кърджали. Неговата разработка за кариерното ориентиране в училище го нареди сред първите в страната. Рецептата му за успеха е свързана с интереса му към проектната работа, който се изразява във възможността да изнесе  случващото се извън училище и да съчетае  ученето с реалния живот.  И това не е случаен факт,  а  е и резултат от подготовката и обучението му по програма за придобиване  за немска езикова диплома DSD II. Работата по тази програма му помага  в рамките на  гражданското образование той да развива този свой интерес и умения. Учениците от тези класове се подготвят в часовете по немски език по специални изисквания, според които кулминация е разработването и представянето на дипломна работа по тема, избрана от самите тях. В последствие чрез устна защита пред комисия учениците трябва да докажат, че наред с овладяването на немски език са изградили своята основна и най-важна идентичност – станали са граждани и могат да изкажат собствено мнение по обществено значима тема. Затова и изискванията на немската страна към разглеждания проблем съвпадат в голямата си част с тези на регламента на олимпиадата по гражданско образование: темата да е избрана и формулирана индивидуално от ученика, да засяга съществен съвременен социален проблем, да предполага изява на различни гледни точки, да стимулира творчество в използваните методи и техники на проучване и презентация,  и съвсем не на последно място – с актуалността си да предизвиква заемане на определена гражданска позиция.

В момента Боби се подготвя за националния кръг през месец май,  на който ще трябва да  решава казуси и отново да изрази своята гражданска позиция. В подготовката му помага госпожа Марина Димова, учител  по философия в ЕГ „Христо Ботев“ и автор на учебниците по Гражданско образование за 11 и 12 клас. Да припомним, че той се  класира с втори резултата и за Националния кръг на олимпиадата по немски език, с което се открои като двукратен „олимпиец“.

Пожелаваме му достойно да представи  себе си и училището си на национална сцена.