Чешма между Любино и Латинка с надпис от стихотворение на Пеньо Пенев

Гюнер ШЮКРИ

„Не мечтая безсмъртие и пътища леки, а ватенка топла за зимния ден. Безсмъртно нека остане навеки построеното тук от мен“!  Този откъс от стихотворение на поета и журналиста Пеньо Пенев е написан върху крайпътна чешма, която се намира край пътя между ардинските села Любино и Латинка. Тя е изградена от покойния местен учител Ахмед Кочанджъ. На чешмата има и надпис на турски език.

В Ардинския край има стотици крайпътни чешми. От техните чучури се лее бистра изворна вода, която утолява жаждата, както на хора, така и на животни. Хората ги изграждат „за хаир” (за добро дело) или в памет на близък човек.