Немският език изисква, насърчава и обединява

Малко преди началото на новата учебна година, в периода от 15. до 20. август, във Виена се състоя най-престижният и мащабен форум за немски като чужд език – 17. международна конференция на учителите по немски език с около 3000 участници от цял свят, организирана под егидата на Международното сдружение на учителите по немски език, Австрийското образователно министерство, Виенския университет и Гьоте институт. Макар и провеждането на конференцията през 2020г. да беше възпрепятствано от пандемията от COVID-19, духът и отзвукът ѝ през тази година бяха по-силни от всякога, както и участието на ЕГ ”Христо Ботев” гр.Кърджали – единствената езикова гимназия в България, която беше представена както от учител, така и от ученик. Тандемът от Нигяр Наим, главен учител по немски език, и Борислав Енчев се погрижи за успешното представяне на гимназията в световен мащаб.

Като един от четиримата стипендианти на Гьоте институт от България и представител на управителния съвет на Дружеството на преподавателите по немски език в България г-жа Наим изнесе доклад за преподаването на граматика в контекста на подготовката за сертификатни изпити, част от секцията на конференцията за граматични теории и концепции за преподаване на граматика. Това е съвсем логичен резултат от дългогодишната ѝ работа като учител и изпитващ по програмата за придобиване на немска езикова диплома, втора степен. Освен това тя присъства и на представянето на Дружеството на преподавателите по немски език в България, където успя да създаде ценни за гимназията контакти с колеги и училища от далечни страни с цел развиване на различни проекти и обмяна на важен опит.

Следствие от сериозен труд и многобройни успехи е и участието на Борислав Енчев, който беше един от двамата ученици от България, участващи в конференцията със стипендия от Немската централа за училищно дело в чужбина. Като бивш участник и настоящ член на журито на състезанието “Младежта дебатира на немски език” Борислав беше отговорен за представянето му пред учители от цял свят и по какъв начин учениците печелят от участието си в такъв вид надпревари. Като пълен стипендиант на Немската служба за академичен обмен /DAAD/ за тази година той ще следва медицина от тази есен в Мюнхен, затова се включи и в дискусия на DAAD за дългия път към стипендията и успешното кандидатстване в Германия.