Влизат в сила промени в движението на автомобили в Момчилград

Община Момчилград е с разработен и въведен нов генерален план за движението на превозни средства по градската улична мрежа. В момента се извършва подготовка с промяна на вертикалната и хоризонталната маркировка по улиците на града. Направена е пълна ревизия и се поставят нови актуални пътни знаци, защото според специалистите по безопасност на движението, съществуващите в момента са недостатъчни за безопасното придвижване в града.

Три от улиците – ул. „Йордан Йовков“ /зад спортната зала/ и ул. „Васил Левски“ /край ДГ „Здравец“ и градския парк/, стават еднопосочни. Целта е да се избегнат задръстванията в двата района.  Друга важна промяна, която се налага, е пълна забрана на превозни средства с животинска тяга в рамките на града.

Новият генерален план за движение на превозни средства по уличната мрежа на Момчилград е качен на сайта на общината и желаещите могат да го разгледат в секция „Устройство на територията“ на следния адрес: https://www.momchilgrad.bg/webimages/otrasli/ustroystvonateritoriyata/Planove/Generalen_plan