Ремонтират пътя за Теменуга по капиталовата програма на община Ардино

Гюнер ШЮКРИ

С усилени темпове продължават ремонтните дейности на пътя от ардинското село Гърбище до Теменуга, които са част от Капиталовата програма на община Ардино за тази година.

От свое име и от името на жителите на село Теменуга кметският наместник Ерджан Мурадов благодари на кмета на община Ардино инж. Изет Шабан и общинското ръководство за извършените подобрения на инфраструктурата в района.