Тестват сиренната система в Кърджали на 1 октомври 2021 г.

РДПБЗН-Кърджали уведомява гражданите, че на  01.10.2021 г. от 11:00 ч. ще се проведе тест на сиренната система, изградена в областния град, във ВЕЦ „Кърджали“ и ВЕЦ „Студен кладенец“. Тестът ще се проведе чрез задействане на крайните акустични устройства (сирени) със сигнали, определени в Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.

Целите на теста са проверка на техническото състояние на сиренната система, повишаване уменията на оперативните дежурни от националния оперативен център (НОЦ) на ГДПБЗН-МВР и в оперативните центрове (ОЦ) към СД/РДПБЗН за реална работа, както и обучение на населението за разпознаване на сигналите.