Музикална група „Алада“ от Бурса дари кафе машина на пенсионерския клуб в Ардино

Гюнер ШЮКРИ

Музикална група „Алада“ за извеждане на младоженец и булка от Бурса  направи дарение за пенсионерския клуб в Ардино. От името на групата Тургут Шентюрк зарадва пенсионерите от клуба с кафе-машина и чаши за кафе. Дарението бе прието от зам.-председателят на Клуба на пенсионера Мюмюн Мехмедов (Коджаман).

От името на ръководството на пенсионерския клуб и членовете му председателят Гюнер Мюмюн изрази най-сърдечна благодарност за благородния жест на формация „Алада“ от Бурса.