Четири произшествия през юли при използване на газ пропан-бутан

Експертите с важни съвети за безопасност

От началото на месец юли на територията на областта са възникнали 4 произшествия, свързани с използването на газ пропан-бутан, а от началото на годината техният брой вече е 21. От произшествията са нанесени значителни материални щети, а един човек загуби живота си. С повишаване на температурите нараства и рискът от възникване на произшествия при използването на газ пропан-бутан. Отправяме пореден апел към гражданите за спазване на правилата за безопасно ползване на уреди, работещи с газ пропан-бутан, основните от които са:

 • Уреди и бутилки с пропан-бутан никога не бива да се съхраняват и използват в помещения, чийто под е по–ниско от нивото на терена. Сместа е по-тежка от въздуха и при теч тя се наслоява ниско по пода.
 • От изключителна важност е редовното проветряване на помещенията, в които се използват или съхраняват уреди и бутилки с газ пропан-бутан.
 • Ползвайте само регистрирани изправни бутилки, преминали периодичен технически преглед.
 • Зареждайте бутилките за газ само при оторизиран и лицензиран от държавните органи за технически надзор доставчик.
 • Зареждането на бутилки с пропан-бутан от колонка на автоснабдителна станция е недопустимо и абсолютно забранено. Заменяйте единствено празна за пълна запечатана бутилка от предлаганите там – гаранция за правилно пълнене и преминати необходими технически прегледи.
 • Бутилките, напълнени с пропан-бутан, да не се съхраняват и експлоатират в близост до източници на топлина, както и на места пряко изложени на слънчева светлина.
 • Да не се използват редуцир–вентили, които не са предназначени за битови бутилки за газ пропан-бутан, както и такива които са с напукани или разкъсани уплътнения.
 • Да не се използват стари, напукани и повредени маркучи, такива с дължина над 1,5 м., или такива с липсващи притягащи скоби.
 • Работещите уреди с газ пропан–бутан да не се оставят без наблюдение.
 • Трябва да знаете, че туристическите газови бутилки трябва да се експлоатират единствено на открито.
 • Ако усетите мирис на газ:

> проверете дали сте затворили добре вентила.

> ако той е отворен, опитайте да го затворите.

> незабавно проветрете помещението.

 • Ако има мирис и теч на газ, който не можете да преустановите:

> осигурите свеж въздух в помещението за намаляване концентрацията на газ във въздуха.

> по възможност изнесете изпускащата бутилка на открито.

> незабавно отстранете потенциалните източници за запалване – електрическа искра вследствие включване/изключване на електроуреди или осветление, статично електричество от триене на дрехи от изкуствена материя, тютюнопушене и т.н. Не ползвайте мобилни телефони преди да напуснете загазованата среда.

> предупредете съседите за опасността и помогнете на децата и възрастните да се евакуират своевременно.

> незабавно позвънете на тел. 112.