Мерят кръвното на пенсионерите в Ардино

Гюнер ШЮКРИ

Всеки понеделник от 10 до 12 часа медицински сестри ще измерват кръвното налягане на възрастните хора в Ардино със съдействието на общината. Инициативата на Клуба на пенсионера бе прекъсната през последната година поради обявената пандемия от коранавирус, разпространена в света и нашата страна.

„Радвам се, че пенсионерският клуб възобнови отново тази нужна и полезна инициатива, особено за нас възрастните хора. Живея сам и нямам апарат за измерване на кръвното налягане“, сподели 91-годишният Ясим Юмеров, който е един от редовните посетители на клуба.

От името на възрастните хора зам.-председателят на Клубното ръководство Мюмюн Мехмедов изказва искрените си благодарности към кмета на община Ардино инж. Изет Шабан и председателя на Общинския съвет Сезгин Байрям за оказаното съдействие и внимание към здравословните проблеми хората от третата възраст.