Община Ардино организира Риболовен фест край Дяволския мост

Гюнер ШЮКРИ

На 19 юни (събота) в местността „Дяволския мост“ на река Арда ще се организира Риболовен фест „Дяволския мост -2021“ с разнообразна музикално-фолклорна програма.

Риболовният фест включва състезание по улов на речна риба, туристически поход от град Ардино до Дяволския мост и фолклорна програма.

Участниците в състезанието по улов на речна риба ще бъдат разпределени в три възрастови групи – деца до 14 години, мъже и жени. Ще се обособяват сектори за улов на риба покрай вира на река „Арда“ под „Дяволския мост“. Времетраенето на надпреварата е 3 часа за мъже и жени и 2 часа за юноши и деца. Уловената риба се тегли с електронен кантар. При равен резултат се отчита кой е уловил най-големи екземпляри. Участниците носят неограничен брой въдици, но участват в състезанието само с една въдица с една кука и една плувка за въдица.

За най-добрите въдичари от региона и страната община Ардино е осигурила специални награди. Награди ще получат още рибарите, които уловят най-малка и най-голяма риба, както и за „каръка“ на състезанието.

Срок за записване на участниците – 18.06.2021 г., в отдел „Образование, култура и спорт“ на Общинска администрация – Ардино. Телефон за връзка: 03678/42-38

Организатор на проявата е община Ардино със съдействието на местните спортни клубове, Туристическо дружество „Белите брези“, общинският музей, читалище „Родопска искра 1921“, Центърът за подкрепа за личностното развитие – ОДК, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Читалище „Родопска искра 1921“, „Ловно-рибарско сдружение „Бели брези“.