Затварят временно с кметска заповед Кастрационния център за кучета

Със Заповед № 110/01.02.2021 г. на кмета на Община Кърджали д-р инж.Хасан Азис  временно се преустановява дейността на Кастрационен център за безстопанствени кучета в Кърджали.  Затварянето е в  резултат от извършена проверка на комисията, която беше назначена със Заповед № 105/29.01.2021 г. на Кмета на Общината. Членовете на комисията  констатирахаредица нарушения, част от които са неспазване на вътрешните правила и процедури за извършваните манипулации  в Кастрационния  център, както и недобро технико- експлоатационно състояние на помещенията, в които временно се настаняват кастрираните животни.

След констатираните нарушения от извършената проверка на място,комисията препоръчва на управителя на Общинско предприятие“Озеленяване, благоустройство и чистота“ да освободи от работа  служителите, отговорни за случая с  кучетата , които са върнати на съответните места без да бъде  спазен срока за престой в центъра след  извършените манипулации.

Kardjali.bg