Мобилна станция следи за качеството на въздуха в Момчилград

Мобилна автоматична станция извършва денонощен мониторинг на качеството на атмосферния въздух в Момчилград. Това стана възможно след инициираната от ръководството на община Момчилград среща с представители на държавни институции, а поводът беше няколкото случая на поява на миризми във въздуха през последните седмици.

Мобилната автоматична станция е осигурена от РИОСВ – Хасково и е разположена в двора на духовното училище в центъра на града. Според експерти това място е най-подходящо за мониторинг на въздуха на Момчилград. В продължение на 72 часа автоматичната станция ще следи за отклонения в различните показатели на атмосферата по две наредби. Първата е за контрол и качеството на атмосферния въздух. Техниката ще измерва нивата на азотен оксид, азотен диоксид, серен диоксид, въглероден оксид, озон и фини прахови частици. По втората наредба ще бъде следено за наличие на амоняк и сероводород. Освен това мобилната станция ще измерва скоростта и посоката на вятъра, температурата на въздуха и други показатели, по които може да се установи източника на замърсяване при превишаване на нормите. До седмица след приключване на измерванията община Момчилград ще получи подробна информация за състоянието на качеството на въздуха в града.

„Решени сме на всяка цена да установим източника на миризмите. За нас здравето на хората е най-важно. Няма да допуснем момчилградчани да стават заложници на нечии интереси“, заяви кметът на общината Илкнур Кязим. Тя и екипът ще поиска от РИОСВ – Хасково през следващата календарна година да бъде заложено индикативно измерване на качеството на атмосферния въздух в Момчилград и това да става с периодично и в четирите сезона на годината.