Наместник мюфтия отслужи обедна молитва в Ардино

Гюнер ШЮКРИ

Наместник мюфтията Ерхан Реджеб отслужи обедна молитва в Ардино. Тя бе отслужена при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Вярващите бяха допуснати в джамията с предпазни маски и след дезинфекция на ръцете.

Преди молитвата, в двора на джамията, Ерхан Реджеб запозна вярващите с абонаментната кампания на списание „Мюсюлмани“, месечно издание на Главното мюфтийство в България. Това е единственото списание на мюсюлманите у нас. Излиза на два езика – български и турски, съдържа статии и интервюта, свързани с живота на мюсюлманската общност в България и по света. Годишният му абонамент е само 24 лева.