Община Момчилград удължи срока на социалните си програми, обхващащи 500 души

Община Момчилград удължи срока на социалните програми, които обхващат около 500 души. До края на февруари 2021 година 170 потребителя ще продължат да получавах топъл обяд по домовете си. Тези жители на общината нямат доходи или са под линията на бедност за страната. Средствата за изхранването на хората в затруднено положение се осигуряват по проект, спечелен от община Момчилград по целевата програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“, финансирана от Агенцията за социално подпомагане.

Другата програма, чийто срок се удължава е „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”. Тя ще продължи да действа до месец юни 2021 година.  Целта на програмата е да се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора чрез осигуряване на комплекс от услуги в домашна среда. По проекта са назначени социални работници и медицински специалисти, лични и социални асистенти, домашни помощници, които полагат грижи за едни от най-уязвимите групи хора.