Съобщение на Община Кърджали за затваряне на улици за движение на ППС

Със заповед на кмета на Община Кърджали се затварят за движение на ППС:

1. ул. „Екзарх Йосиф” в участъка от ул. „Булаир” до ул. „Тутракан” в гр. Кърджали във връзка с изпълнение на СМР  за обект: „Ремонт и рехабилитация на тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветлeние в централната градска част, вкючващо ул. „Екзарх Йосиф”  и ул. „Отец Паисий””  в гр. Кърджали за  времето  от 07.00 часа до 18.00  часа на 05.10.2020г. до  30.10.2020г.

2. ул. „Генерал Чернозубов” в участъка от ул. „Екзарх Йосиф” до бул. „Беломорски”  в гр. Кърджали във връзка с изпълнение на СМР за обект: „Ремонт и рехабилитация на тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветлeние в централната градска част – част от ул. „Републиканска”, ул. „Генерал Чернозубов” и ул. „Самуил”” в гр. Кърджали за  времето  от 07.00 часа до 18.00  часа на 05.10.2020г. до  30.10.2020г.

Kardjali.bg