Съдия Пламен Александров е новият заместник-председател на Окръжен съд – Кърджали

На 1 октомври 2020 г. съдия Пламен Александров встъпи официално в длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Окръжен съд – Кърджали. Той е вторият заместник-председател на институцията, наред със заместник-председателя Деян Събев. С встъпването на съдия Александров се попълва ръководният екип на председателя на съда Веселина Кашикова.

Назначаването на Пламен Александров на длъжността е на основание решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 17 септември 2020 г.

На церемонията Пламен Александров подписа акт за встъпване в длъжност пред всички съдии от Окръжен съд – Кърджали. Председателят на съда Веселина Кашикова приветства новия си заместник и му пожела здраве и професионални успехи.

Пламен Александров има над 27 години юридически стаж изцяло в съдебната система. Бил е младши съдия в Окръжен съд – Кърджали, съдия в Районен съд – Кърджали и от ноември 1998 г. досега е съдия в Окръжен съд – Кърджали. Има най-високият ранг в съдебната система – „съдия във ВКС и ВАС“.