Излезе от печат новата книга на учителя по математика Вълчо Милчев

Книгата е озаглавена „Генериращи функции и покрития на лентови решетки”. Издаде я издателството УНИМАТ на Съюза на математиците. Редактор е професор Петър Бойваленков. Той е доктор на математическите науки, заместник директор на Института по математика и информатика на БАН и заместник председател на Съюза на математиците в България. Книгата е предназначена за ученици с повишен интерес към математиката, а също и за учители на такива ученици.

В „Генериращи функции и покрития на лентови решетки” са включени приложения на линейно-рекурентни редици и пораждащи функции към преброяване на покрития на лентови (ивичести) решетки. За тези редици са изведени рекурентни и експлицитни (явни) представяния. Доказани са някои нови формули и зависимости относно броя на различните покрития и броя на използваните плочки.

„Благодаря на редактора на книгата проф. Петър Бойваленков, с когото за четвърти път работим заедно за издаването на книгите ми, на бившите ми ученици от школата по математика Цветелина Карамфилова и Иван Герганов, които прочетоха ръкописа и дадоха идеи за някои промени в него.

Извън математическото резюме искам да направя едно специално  посвещение: на жена ми Нина, на племенниците Васил, Радка и Ралица, на приятелите, които след тежкия здравословен проблем, който ме сполетя внезапно, направиха и невъзможното, за да бъда днес в този живот и в този свят и без което тази книга нямаше да има шанс да се появи.”

smart

Вълчо Милчев е роден в Крумовград през 1950 г. Завършил е СУ „Свети Климент Охридски”, специалност „Математика – производствен профил” и ПУ „Паисий Хилендарски”, квалификация „Учител по математика”.

От 1973 г. до 1977 г. е учител по математика в СУ „Васил Левски” в Крумовград. С първите си два випуска започва разработка на научно-изследователски проекти, класирани тогава на трето място в страната. Следва дълга раздяла с математиката и училището чак до 2006 г., когато започва работа в СУ „Петко Рачов Славейков”. Темите в книгите му са вдъхновени от работата му по подготовката на учениците.

Милчев и учениците му имат общо 31 статии и над 15 авторски задачи, част от които в съавторство, в математически списания в България, САЩ, Канада, Испания и Русия. А от 2018 г. името му е вече в световната математическа енциклопедия Neil Sloane’s Online Encyclopedia of Integer Sequences. Негови книги в областта на математиката са: „Линейно-рекурентни редици и диофантови уравнения от втори ред”, 2013, „Салфетките на Питагор” (Изследователски сюжети от Ученическия институт), 2016, „Математически миниатюри за Фибоначи, Микел, домино, граф, чевиани”, 2019.

Международните постижения на учениците му: златен медал от Expo-Sciences Europe 2012 в Русия; първо, второ и трето място от участията в Международния конкурс „Математика и проектиране” в Москва; участие в екипа на България в Световното младежко научно изложение “International Expo Science” в Абу Даби; бронзов медал от световния математически форум в Хонконг; участия в европейските конференции за млади учени Euromath в Австрия, Гърция, България, Кипър, Румъния. Много от учениците му са отличени в националните конкурси „Млади таланти” и от ученическите секции на Пролетните конференции на Съюза на математиците в България.

Вълчо Милчев е награден с почетен плакет за 15-годишнината на Ученическия институт по математика и информатика в България, 2015 г. Преди това, през 2010 г., по време на Пролетната конференция на СМБ получава и наградата на Международната фондация “Св.Св. Кирил и Методий”, популярна като „учител на годината по математика”, за работата му с младите математически дарования. През 2018 г. е удостоен с почетното отличие на МОН „Неофит Рилски”.