Поредно изпълнено предизборно обещание на кмета на Ардино инж. Изет Шабан

Гюнер ШЮКРИ

На основно обновено футболно игрище и ново детско кътче ще се радват вече жителите и най-вече децата на ардинското село Горно Прахово. Кметът на общината инж. Изет Шабан и председателят на общинския съвет Сезгин Байрям посетиха ремонтираното спортно игрище и детското съоръжение, които се намират в двора на местното основно училище „Св.Св. Кирил и Методий.

Кметът на Горно Прахово Мехмед Ахмед сподели, че това е поредното изпълнено предизборно обещание на кмета на община Ардино инж. Изет Шабан. От свое име и от името на местните жители, той изказа искрените си благодарности към ръководството на община Ардино в лицето на кмета инж. Изет Шабан за това, че мислят за хората, помагат и решават проблемите им.

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан направи инспекция и на строително-монтажните дейности по изпълнение на проекта за рехабилитация на водопроводна мрежа в село Брезен.