Млади специалисти започнаха работа в община Ардино

Гюнер ШЮКРИ

Двама млади висшисти от Ардино, след дипломирането си,  избраха да се реализират в родния си град. Елиф Фаик (вдясно на снимката) започна работа в Центъра за подкрепа за личностното развитие (ЦПЛР)- Общински детски комплекс (ОДК),  като ресурсен учител. Тя е завършила Тракийския университет в Стара Загора със специалност „Специална педагогика“.

Юзлем Сюлейманова е назначена като медиатор в Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост по проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино“. Тя също е завършила Тракийския университет в Стара Загора със специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“.

Елиф и Юзлем споделиха, че искат да дадат старт на кариерата си в родния град. Те са благодарни към ръководството на община Ардино в лицето на кмета инж. Изет Шабан за това, че им се предоставя възможността за реализация на местно ниво и се дава път на младите.