Родопчани отиват да търгуват в Гюмюрджина (Комотини) в началото на XX-ти век

Гюнер ШЮКРИ

От векове насам, хората в Родопите, живеят  заедно като единна общност, без разлика на име, вяра и етнос. На архивната снимка, предоставена от 66-годишният Слави Митрушев от Ардино, собственик на кафене в центъра на града, се вижда, как през 20-те години на миналия век, родопчaни отиват да търгуват заедно при съседите в гръцкия град Гюмюрджина (Комотини) .

Първият отляво на дясно е покойният дядо на Слави Митрушев – Слави Панайотов, който е родом от смолянското село Петково. А третият отляво на дясно е покойният Шукри Хазъм от Гърбище

„Дядо ми е бил един от най-опитните джамбази (търговци) в Южна България. Всеки го е познавал. Той е отворил първата кръчма в Ардино през 1937 година. При него са работили“, сподели Слави Митрушев.