Момчилград с 4 проекта за достъпна среда в блокове и къщи

4 са проектите в Момчилград, внесени за одобрение по новата Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Предложения са 3 три блока в квартал 11 и на улица „Момчил Войвода”, има и фамилна къща в Момчилград. Всички проекти са по компонент 1, чиято цел е изграждането на достъпна среда за хора с увреждания в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства. Право да кандидатстват имат не само на живеещи в блокове в града, но и на живеещи в къщи на село или в кварталите.  Предстои получените предложения от Момчилград да бъдат оценени от Министерството на труда и социалната политика. Ако бъдат одобрени ще се изградят рампи и ще се поставят електрически стълбищни платформи и асансьори. От програмата могат да се възползват хора с трайни увреждания.

Община Момчилград има готовност да окаже съдействие на желаещите да кандидатстват с изготвяне и финансиране на проектните им предложения.

Община Момчилград съдейства на кандидатите с изготвяне и финансиране на проектните им предложения. От администрацията разчитаха изключително много на активността на момчилградчани и им благодарят за добрата екипна работа при изготвянето на предложенията.