Община Ардино с нов одобрен социален проект, финансиран от Фонд „Обединение срещу COVID-19“

Гюнер ШЮКРИ

Община Ардино с нов одобрен социален проект, финансиран от новосъздадения фонд „Обединени срещу COVID-19“ на стойност 8 700 лв. Това съобщи кметът инж. Изет Шабан. По думите му, проектът е насочен  към 150 души от най-уязвимите групи от обществото (самотни възрастни хора, безработни младежи в риск и лица със заболявания със специални нужди, които не са обхванати в други социални проекти) от най-отдалечените населени места от общинския център. Това са селата Латинка, Любино, Русалско, Китница, Стояново, Теменуга, Ахрянско, Търносливка, Дедино, Търна. По проекта ще бъдат осигурени трайни хранителни продукти в пакети, както и дезинфектанти за противоепидемични мерки.

Четири организации обединяват усилия, за да съберат средства по време на кризата с коронавируса. Това са Българския дарителски форум, Фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Американската търговска камара в България. Целта им е да предоставят финансова подкрепа за най-уязвимите групи, засегнати от възникналата пандемия от COVID-19 и въведеното извънредно положение в страната.