- Медия "Кърджали Прес" - http://www.kardjalipress.com -

ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“, гр.Кърджали – прием 2020/2021

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ – ТВОЯТ ШАНС ЗА УСПЕХ

Искаш ли да направиш твоето обучение по-интересно и по-успешно?

Ако провокирахме интереса ти, трябва да проявиш малко инициатива!

Запознай се с предимствата на дуалното обучение:

Внимание:

Голямото предимство на дуалното обучение е, че за много кратко време, ако положиш успешно изпитите, получаваш Диплома за завършено средно образование, от една страна, а от друга – Свидетелство за професионална квалификация с придобита трета степен.

Запознай се с партньорските фирми на гимназията:

  1. EVN България                 https://evn.bg/Home/Careers/School.aspx
  2. Интернешънъл Пауър Съплай АД (IPS) https://ips-group.net/

Запознай се с професията „Електротехник“

В своето ежедневие сме заобиколени от електроника – постоянно сърфираме с телефоните си, автомобилите вече паркират като че от само себе си,  лампите се включват автоматично при улавяне на движение…Повечето от нас се наслаждават на развитието на технологиите, без да си задават въпроса: как е възможно всичко това? Електротехникът обаче не спада към тези хора, защото той вниква в техниката. Нещо повече – може да я разработва, инсталира и ремонтира. 

Броят на техническите приспособления в нашия живот постоянно нараства. Вече няма сфера, която да не е обвързана с техниката. Перспективите за професията „електротехник“ са огромни. В ерата на бързо развитие на дигитализацията нуждата от такива квалифицирани кадри ще продължава да расте!

ПГЕЕ „Капитан Петко Войвода“ Прием на ученици 2020/2021