Започна изкърпването на уличните дупки в Момчилград

Община Момчилград започна изкърпването на дупките, появили се след зимния сезон. Ремонтите стартираха от най-натоварените участъци, каквито са входовете на града в посока Кърджали и Крумовград. Изкърпването ще продължи поетапно в централната част и в кварталите на Момчилград. Ще бъдат запълнени 500 квадратни метра дупки. След приключването на работа в Момчилград, ще започне изкърпването на улици в другите населени места, както и на общинската пътна мрежа.