Поздравителен адрес от кмета на Община Ардино инж. Изет Шабан

Гюнер ШЮКРИ

Кметът на Община Ардино инж. Изет Шабан и председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям изпратиха поздравителен адрес до председателя на Районния съд в Ардино Валентин Петров по повод 16 април – Деня на Конституцията и празник на юристите и съдебните служители.

„За нас е удоволствие и чест да Ви поздравим по повод Деня на Конституцията и професионалния празник на юристите и съдебните служители. Нека винаги в основата на правоприлагането да бъдат заложените в Конституцията принципи за върховенство на закона, за свобода и равенство, за защита на основните права и свободи на българските граждани. Поднасяме своята благодарност за Вашия професионализъм, с който практикувате една от най-почитаните, трудни, но достойни и уважавани професии. Продължавайте да търсите истината и справедливостта, да прилагате закона без страх с увереност и вяра.

Пожелавамe Ви преди всичко здраве, спокойствие и увереност в работата. Радвайте се на своите успехи, укрепвайте доверието на хората в Конституцията на Република България и в устоите на българската държавност.”, се казва в поздравителния адрес.