- Медия "Кърджали Прес" - http://www.kardjalipress.com -

Търговска банка „Д“ с дарение за болницата в Ардино в борбата с коронавируса

Гюнер ШЮКРИ

Търговска банка „Д“ дари предпазно облекло и предпазни средства на  Многопрофилната болница за активно лечение в Ардино в борбата с коронавируса. Дарението включва всичко необходимо, свързано с първостепенната защита на лекарите.

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан и управителят на лечебното заведение д-р Гюнер Осман изказват благодарности към Търговска банка „Д“ за направеното дарение.

„Д“ Банк продължава традициите си да дарява на общините в областта.