Община Ардино въвежда специална грижа за самотно възрастните и болни хора

Гюнер ШЮКРИ

Община Ардино въвежда специална грижа за самотни възрастни, болни и трудно подвижни хора. На  телефони – 03651/42 38 и 0882 289862,  нуждаещите се лица от град Ардино могат да заявят закупуване на хранителни продукти и лекарства. Служители на Община Ардино и доброволци ще извършват пазаруването и разноса по домовете. Заявки ще се приемат от 8.00  до 17.00  часа всеки работен ден.

Приканват се всички възрастни хора да не напускат домовете си. Близките и съседите им следва да оказват помощ и подкрепа в закупуването на храни и лекарства.

Дейността по населени места на територията на общината  ще се извършва от съответните кметове или кметски наместници.

Организацията на специалната грижа е част от мерките за противоепидемична защита на територията на община Ардино  до 29.03.2020 г. или до отмяна на извънредните мерки от Националния оперативен щаб и Министерството на здравеопазването.