Млечната кухня преустановява дейността си заради коронавируса

Със заповед на кмета на община Кърджали инж. Хасан азис, от днес 18 март се преустановява  дейността на млечната кухня към Домашен социален патронаж Кърджали.  Родителите закупили талони за храна от млечната кухня  и неизползвани  поради наложената ограничителна мярка във връзка с ограничаване на разпространението на заболяването от коронавирус, ще могат да ги ползват при въстановянане на дейността на кухнята.

Мярката може да бъде променена в  зависимост от развитето на епидемичната ситуация в страната и общината.

Kardjali.bg