Конкурс за идейни предложения  за реконструкция на градския фонтан в Ардино

Гюнер ШЮКРИ

Във връзка с желанието на жителите на Община Ардино, кметът инж. Изет Шабан, обяви конкурс за реконструкция (трансформация) на фонтана, който се намира  в централния градски парк. Изискванията към участниците е идейните предложения да бъдат представени в срок до 29 май 2020 г. в деловодството на Общинската администрация на хартиен и електронен носител, като в тях бъдат посочени съвременни технологични решения, инсталации и материали за създаване на оптимални условия за експлоатация на фонтана. Реконструкцията на фонтана да има връзка с 60-годишнината от обявяването на Ардино за град, парковата и архитектурна среда, природо-географските и исторически дадености на общината.