Кметът на Кърджали инж. Хасан Азис стана доктор на науките

Кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис стана днес доктор на науките.
Той защити блестящо в УНСС докторска дисертация на тема „Децентрализацията като фактор за развитие на местното самоуправление“. Това е теза, която г-н Азис развива и защитава многократно като управленец на местно ниво и като зам.-председател на Националното сдружение на общините. Инж.Хасан Азис, който е възпитаник на УНСС, е докторант във факултет „Управление и администрация“ в катедра „Регионално развитие“. Научен ръководител на неговата дисертация е д-р Соня Докова, а председател на научното жури – доц.д-р Камен Петров.

На самата защита присъстваха преподаватели, ректори на ВУЗ-ове, много гости, включително депутати от ДПС и от други парламентарни групи, които уважават като експерт инж. Хасан Азис. Новият ректор на УНСС проф. Димитър Димитров прие високите гости преди защитата и разговаря с докторанта. В заседателната зала председателят на журито доц. Петров даде думата на ректора на УНСС проф. Димитров и на проф.Стоян Денчев от УниБИТ, който му зададе въпроси във връзка с дисертационния му труд.  Малко по-късно инж. Хасан Азис се изправи пред журито и след отговорите на въпросите получи 5 от 5 възможни одобрителни оценки. Инж Хасан Азис е магистър-инженер по промишлено и гражданско строителство в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. Успоредно с това следва и „Маркетинг и мениджмънт“ в УНСС. Учредител и председател е на „Академично дружество“ – ДПС, София.Заместник-председател е на Асоциацията на Родопските общини „АРО”. Член е на българската делегация в Европейския комитета на регионите от 2007 г. В периода 2001 г. – 2003 г. е заместник-областен управител на Област Кърджали, ресор „Административен контрол, държавна собственост, регионално развитие и евроинтеграция.От 2003 г. е кмет на Община Кърджали. През октомври 2019 е преизбран за пети път като кмет на Кърджали, след като печели още на първи тур. В нощта на победата заяви: „Да се обединим, защото хората са изморени от противоборствата. С вота си хората ни казаха, че трябва да продължим да надграждаме постигнатото”.

Kardjali.bg