Излъчиха победителите в традиционния общински конкурс за най-оригинална мартеница в Ардино

Гюнер ШЮКРИ

Над 138 мартеници си оспорваха приза за „Най-красива и оригинална мартеница“  в традиционния общински конкурс, организиран от  ЦПЛР – Общински детски комплекс в Ардино. В надпреварата се включиха деца и ученици от 6 до 18 годишна възраст от

СУ „Васил Левски“ (Ардино), ОУ „Антон С. Макаренко“ (Боровица), ОУ „Отец Паисий“ (Жълтуша), ДГ  „Слънце“ и ДГ „Брезичка“ (Ардино), ДГ „Мир“ (Бял извор, Жълтуша, Падина) и ЦПЛР-ОДК – Ардино.

Участниците бяха оценявани в три възрастови групи. Награждаването бе в сградата на ОДК. Директорът на ЦПЛР-ОДК Мюзейен Юсуфова благодари на участниците от всички училища и детски градини от територията на общината за активното им участие в традиционния конкурс. Ето и класирането:

Категория: „Мартенски сувенири“

  1. Анъл Сезай Али – 7 г. СУ „Васил Левски“
  2. Дамла Дурхан Якуб – 9 г.СУ „Васил Левски“
  3. Диляра Бахарова Реджебова – 13 г. СУ „Васил Левски“

 

Поощрителна награда:
Пънар Йълмаз Халибрям – 9 г. СУ „Васил Левски“
Нилай Бейханова Алиева- 9 г. СУ „Васил Левски“

Категория: „Мартеници“

Първа възрастова група:
1. Айтач Айгюн Фахми – 6 г.ДГ „Слънце“
1. Есер Сезер Бекир- 7 г. СУ „Васил Левски“
2. Юзге Бейсим Халил – 6 г. ДГ „Брезичка“
2. Севил Садък Хайрулова – 9 г. СУ „Васил Левски“
3. Демет Ердем Адемова – 6 г. ДГ „Слънце“
3. Ивайло Веселинов Ангелов – 10 г. СУ „Васил Левски“
Поощрителна награда:
Емилияна Илиева Газенова – 10 г. СУ „Васил Левски“
Мерве Сезгинова Мустафова- 8 г. ЦПЛР-ОДК
Валентин Храмов – 10 г. ОУ „Отец Паисий“ (Жълтуша)
Гамзе Фикрет Хаджиалиева- 6 г. ДГ „Мир“ (Бял Извор)

Втора и трета възрастова група:

  1. Вилияна Зафирова Симова- 13 г. ЦПЛР-ОДК
  2. Букет Фикрет Касаб – 14 г. ЦПЛР-ОДК
  3. Гюлчин Ерол Дурмуш – 17 г. СУ „Васил Левски“

Поощрителна награда:
Айлин Айхан Осман – 11 г. ЦПЛР-ОДК
Сезим Йозгюр – 12 г. ЦПЛР-ОДК