Конкурс за най-оригинална мартеница организира Общински детски комплекс в Ардино

Гюнер ШЮКРИ

Oбщински конкурс за „Най-оригинална мартеница“ организира ЦПЛР – Общински детски комплекс в Ардино. В него могат да участват деца от 6 до 18 годишна възраст. Участниците ще бъдат оценявани в три възрастови групи: първа група /6-9 г./, втора група /10-13 г./ и трета група /14-18 г./. Мартениците да са прикрепени към картонче, на което да има следната информация: трите имена на участника, клас и училище.
Срока за предаване на мартениците е до 26 февруари в сградата на ЦПЛР-ОДК , ул. „ София“ №12 , гр.Ардино. Награждаването на отличените творби ще се проведе на 2 март от 16.30 в сградата на ОДК.