- Медия "Кърджали Прес" - http://www.kardjalipress.com -

Библиотеката в Ардино се обогати с нови книги

Гюнер ШЮКРИ

1 100 лева за закупуването на нови книги получи градската библиотека „Родопска искра“  в Ардино. Това съобщи читалищната секретарка на културата институция Леман Кочева. Тя уточни, че средствата са след одобрен проект от конкурсната сесия на Министерството на културата по Програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” за 2019 година.