Клубът на пенсионера любимо място на хората от „златната възраст“ в Ардино

Гюнер ШЮКРИ

През студените зимни дни Клубът на пенсионера в Ардино е любимо място, където хората от третата възраст в уютна обстановка  споделят ежедневието си. Клубът е една от  десетките социални услуги на Община Ардино, чрез която хората от „златната възраст“ осъществяват социални контакти и допринася за активното им стареене в дружелюбна обстановка. Издръжката на Клуба се поема от общината.