Анелия – първа наградена от учените на БАН

Ученичката е наградена за проявен устойчив изследователски интерес и надграждане на резултатите, с цел проучване и опазване на богатството на българските диалекти и традициите на българската култура с изследователския си проект „Думите от  речника на баба“ .

Шестата научна сесия на Ученическия институт на БАН (УчИ-БАН) беше открита от заместник-министъра на образованието и науката Таня Михайлова и зам.-председателя на БАН чл.-кор. Костадин Ганев. Двудневният форум се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ и е посветена на 150-годишнината на Българската академия на науките. Акад. Кендеров поздрави участниците и припомни мисията на УчИ-БАН – младите хора да бъдат насърчавани да стават изследователи, да представят успешно своите разработки и да бъдат установени здрави връзки между българската наука и образование. Българската академия на науките подкрепя Ученическия институт и учените с апостолска мисия, които водят младите хора по пътя на науката, каза в приветствието си зам.-председателят на БАН чл.-кор. Костадин Ганев. Където и да продължите своето образование, не забравяйте, че българската наука ще има нужда от вас, допълни той. Министерството на образованието и науката високо оценява работата на  Ученическия институт на БАН, обяви зам.-министър Таня Михайлова. Според нея заниманията с наука в извънучебно време показват, че учениците умеят да правилно да разпределят личното си време, да определят целите си и да се лишават от различни ежедневни изкушения.

Повече от 50 ученици участват в шестата сесия на УчИ-БАН. Проектите им са от всички научни направления и са допуснати до участие в сесията след преценка на жури. Рецензиите съдържат критични бележки и препоръки за изследователската си работа.

Тя получи много обективна рецензия за своя проект „Думите от речника на баба“ и бе допусната до научната сесия, на която да го презентира. В рецензията си за изследователския проект на Анелия професор доктор Елка Мирчева пише:  „Идеята за събиране на диалектен материал на терен в уюта на домашната обстановка, като информант е собствената ти баба, е находчиво хрумване. Това създава непосредствена атмосфера и осигурява достатъчно време за лишени от формалност и притеснения интервюта. Изборът на темата заслужава много висока оценка.“ И в действителност работата на Анелия получи максимално висока оценка. Тя спечели овациите на публиката, след като, облечена в носия от село Припек, представи проекта,  посветен на баба й като носител на автентичния говор на селото. Учените отбелязаха, че това е интердисциплинарен проект, който, освен с езикознание и диалектология, е свързан с краезнание, етнография, фолклор. Анелия споделя:  „Миналата година започнах изготвянето на изследване, посветено на автентичния говор на моята баба, която е носител на говора на с. Припек. През изминалото време оттогава досега продължих да работя по темата, първо, от любов към този интересен диалект, а след това с убеждението, че местните говори крият още много тайни, богатство от думи, значения, морфологични и фонетични черти, които разкриват езиковата и културната история на българите.“  Тя е наградена за проявен устойчив изследователски интерес и надграждане на резултатите, с цел проучване и опазване на богатството на българските диалекти и традициите на българската култура с проекта „Думите от  речника на баба“ .

Научни ръководители на Анелия са доц. д-р  Ваня Мичева от Секция за история на  българския език към БАН и Антония Маровска – преподавател по български език и литература.