Общинският детски комплекс в Ардино организира конкурс-изложба на тема „Зимни фантазии“ 

Гюнер ШЮКРИ

Във връзка с предстоящите Коледно – Новогодишни празници, Центърът за подкрепа за личностното развитие – Общински детски център – Ардино (ЦПЛР-ОДК) организира конкурс-изложба „Зимни фантазии“ за поздравителни картички, рисунки и сурвачки. В него участие могат да вземат деца и ученици от 6 до 18-на годишна възраст, разпределени в три възрастови групи (1 група – от 6 до 9 години), (2 група – от 10 до 13 години) и (3 група – от 14 до 18 години)
Сурвачките трябва да са изработени от естествени материали. Техниката на рисуване и изработване на картички е без ограничение. Крайният срок за творбите е до 12-ти декември в сградата на ЦПЛР-ОДК.

Откриването на изложбата и награждаването на класираните ученици ще бъде на 18-ти декември от 16.30 часа в ЦПЛР-ОДК.