Поредна кметска среща в Ардино

Гюнер ШЮКРИ

„Тази година в края на октомври предстоят местните избори и всичко това, което правим и ще направим през следващите месеци ще бъде най-ефектно и ще има най-трайни и впечатляващи спомени в съзнанието на нашите избиратели. Трябва да покажем нашето сериозно отношение към проблемите в населените места, което го правим ежедневно, ежеседмично, ежемесечно и ежегодно“. Това заявки кметът на община Ардино Ресми Мурад по време на поредната ежемесечна работна среща с кметове и кметски наместници на населените места. На нея присъстваше цялото общинско ръководство. Тук бе и председателят на общинския съвет Сезгин Байрям.

Кметът Ресми Мурад отбеляза, че вече е даден стартът на полагането на асфалт и преасфалтирането на основните градски улици и крайградските села Правдолюб, Кроячево, Дядовци. Предстои и асфалтирането на махленски пътища в района на Боровица, Китница, Сухово, Рибарци. Той препоръча на колегите си да следят стриктно за качеството и изпълнението на ремонтните дейности. „Направете необходимата организация, за да се изпълни качествено това, което е заложено в инвестиционната ни програма. Постоянно трябва да следите и да осъществявате контрол.  Това се отнася за всички видове ремонтно-строителни дейности, било то асфалт, път, кърпежи, ремонт на сгради, подпорни стени“, заяви Ресми Мурад.

Директорът на Дирекция „Социално подпомагане” в Ардино Зюлфие Ибрямова запозна кметоветe с условията за включване в механизма „Лична помощ“ и със стартирането на приема на Заявления – декларации за целева помощ за отопление в периода от юли до октомври.