- Медия "Кърджали Прес" - http://www.kardjalipress.com -

В Ардино проведоха обучения за медицинските специалисти

Гюнер ШЮКРИ

Двудневно обучение за медицинските специалисти от област Кърджали се проведе в Ардино. Мероприятието се провежда в рамките на проект „Подобряване на първичната медицинска помощ при изолирани и лишени общности в трансграничните райони“ ( Smile) (Усмивка), финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”. На срещата присъстваха кметът на община Ардино Ресми Мурад, заместниците му Неджми Мюмюнходжов и Наско Кичуков, представители на социалните служби към община Ардино.

Домакин на събитието бе местната Многопрофилна болница за активно лечение, която е един от 5-те партньри на проекта от България и Гърция.

По време на обучението присъстващите медицински специалисти се запознаха с темите; „Въведение на първичната медицинска помощ“,  „Дефиниция за инвалидност – епидемиологични данни“, „Достъп на хората с увреждания по първична медицинска помощ“, „Предразсъдъци и стереотипи, свързани с инвалидността“ и „Достъп на хора с физически, зрителни и слухови увреждания до първична медицинска помощ“.

Лектори по темите бяха проф. Алексис Бенос и доц. Емануил Смирнакис от Катедрата по медицина в солунския университет „Аристотел“, д-р Панайотис Цалис от Катедрата по инженерни науки в солунския университет „Аристотел“, Георгия Фика, социален работник със специализация в изследванията на хората с увреждания и управлението на здравните услуги, Пашалина Кале, инструктор по ориентация и ежедневни житейски умения за хора със зрителни увреждания.

Като домакин на обучението, кметът на общината Ресми Мурад заяви, че е щастлив от факта, че се реализира поредният проект на територията на общината. „Проектът безспорно си има своето огромно значение за подобряване на първичната медицинска помощ в граничните райони“, заяви Мурад. Според управителя на болницата в Ардино д-р Гюнер Осман и участниците в обучението, представените от лекторите теми са били изключително полезни за тяхната работа.

От името на гръцките лектори, доц. Емануил Смирнакис изказа сърдечните си благодарности към ръководството на общинската болница за перфектната организация.

„Обучихме професионално медицинските специалисти да опознават уврежданията, как да комуникират с хората с увреждания и тяхната достъпност до здравните заведения“, заяви Смирнакис.

Партньори по проект „Smile“ (Усмивка) са следните организации: Четвърта здравна служба на Македония и Тракия, Гърция, Аристотелския университет в Солун – Катедра по медицина, МБАЛ-Ардино, община Харманли и Националния център за спешна помощ в Драма, Гърция.
Общата продължителност на проекта е 24 месеца, считано от 12.10.2017 г. Общият бюджет на проекта е 1 327 661,62 евро, като бюджетът на МБАЛ –Ардино възлиза на 327 157,34 евро, от които 85% представляват финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 15% – националното съфинансиране.