- Медия "Кърджали Прес" - http://www.kardjalipress.com -

Mалките художници от Ардино с награди в конкурса „С очите си видях бедата“

Гюнер ШЮКРИ

За поредна година малките художници от Школа по „ Изобразително изкуство“ при Центъра за подкрепа за личностното развитие (ЦПЛР)-ОДК в Ардино с ръководител Мюзейен Юсуфова спечелиха призови места в областния кръг на Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата““ в категория „Школи“.  Тази година в надпреварата  се състезаваха 300 рисунки. Тематично конкурсът обхваща изучаваното учебно съдържание за действия при бедствия, аварии, пожари и извънредни ситуации, оказване на първа помощ, самопомощ и взаимопомощ, предвидено за часовете в средното образование, в които се разглеждат тези въпроси.

По регламент конкурсът се провежда в три категории и три възрастови групи. В първа група 9-годишната Емилияна Газенова се класира на първо място, а във втора 12-годишната Пънар Билезерова  зае трето място. При най-големите (от 15 до 18 години) 15-годишните Елица Карамитева и Севги Карахасах спечелиха призовото първо място, а 16-годишната Сание Али е втора.

Областния кръг на конкурса се организира от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Кърджали. А наградите бяха връчени на тържествена церемония в ОДК – Кърджали от началника на Регионалното управление на образованието Гроздан Колев.

Отличените рисунки ще бъдат включени в националния кръг на конкурса, който ще се проведе в София.