Иновативна седмица в Езиковата гимназия „Христо Ботев” в град Кърджали

От учебната 2017-2018 година Езиковата гимназия „Христо Ботев” е част от семейството на иновативните училища в България. За втора поредна година учениците още от месец ноември се подготвят по определена актуална тема, която предварително е обсъдена. Всяка паралелка  се оформя като творческа лаборатория с ръководител класния ръководител и  с участие на учител консултант.

Тази година темата  е „Здравето – универсална човешка ценност”. Учениците от VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас  предварително са запознаха с критериите за оценяване на тяхната дейност с акцент върху научност, познавателност, атрактивност, оригиналност, владеене на нормите на езика,  изграждане на интердисциплинарни връзки и умения  за публична реч.  През иновативната седмица / 07. 05-10.05/ в творческите лаборатории учениците работиха ентусиазирано, подкрепяни и от своите родители, и от обществени организации, и от институции. Те проведоха срещи и интервюта , пътуваха из региона, трупаха знания по темата, спортуваха, извършваха разнообразни и полезни дейности. Усещаше се желанието им да научат повече, да направят повече, да  трупат практически опит, да творят…

В продължение на два дена Актовата зала на Гимназията беше препълнена от ученици, учители и родители. Жури от единадесет човека – учители, ученици, представител на РУО, лекар от РЗИ оценяваше разнообразните презентации и дейностите по поставената тема. Атмосферата беше наситена с емоции, залата се изпълни със слово, музика, танци, въздействащи презентации., вълнуващи видеофилми. Интерес предизвикаха скечовете, авторските музикални и литературни творби, представените диаграми, лабораторните експерименти, брошурите  със  здравни съвети и кулинарни рецепти, изработените изделия.   Водопад от идеи! Креативност!  Интелект! Младежки ентусиазъм! Отговорност!

„Въпреки че бяха излъчени победители от всеки випуск, които ще бъдат наградени с образователни екскурзии, в иновативната седмица победители сте всички. Гордея се с вас!”  –  с тези вълнуващи думи  директорът на Езиковата гимназия и председател на журито – г- жа Чавдарова, обяви финала на иновативната седмица.