Обратната миграция и адаптация на завърналите се изселници от Турция изследват в Ардинско

Гюнер ШЮКРИ

Обратната миграция и адаптация на завърналите се изселници от Турция в Ардинския край изследва екип от млади учени към Софийския университет „Св.Климент Охридски“ и Българската академия на науките (БАН). Проучването е по проект „Завръщащи се: Истории и житейски траектории на турците от България“, финансиран от Министерството на образованието и науката.

„Целта на изследването е да проследим динамичните процеси на движения на българските турци през границата. Завръщането с различна интензивност и за различен отрязък от време оказва влияние върху локалната общност. Тези процеси се отразяват върху икономиката и културата в региона, а това несъмнено представлява интерес за социалните и хуманитарни науки“ заявиха д-р Надежда Жечкова от Софийския университет „Св.Климент Охридски“ и гл.ас. д-р Ивайло Марков от БАН. Те уточниха, че проучването ще продължи до края на 2019 година, а резултатът от двегодишната работа на екипа ще бъде публикувана монография по темата на проекта.

През 1989 година над 300 хиляди български граждани от турски произход бяха принудени да се изселят в Турция. Днес все повече от тях се връщат обратно.

„Заминах за Турция по време на „голямата екскурзия“ през 1989 година. Построих си къща в Бурса, но мислите ми винаги бяха тук. Камъкът си тежи на мястото“. Вече сме на преклонна възраст. Имам двойно гражданство и се завърнах в Ардино, за да дочакам края на живота си в родна земя“, казва възрастен ардинчанин, който се е завърнал в родния си край от Турция преди години.