Дискусионна среща за пожарната безопасност с пенсионери в Ардино

Гюнер ШЮКРИ

Информационна среща, свързана с осигуряването на пожарната безопасност и защитата на населението, се проведе днес в Клуба на пенсионера в град Ардино. В нея началникът на местната пожарната служба гл.инспектор Калин Грудев запозна възрастните хора с основните правила за пожарна безопасност при пролетното почистване. Той обърна внимание и на отоплителния сезон, как безопасно да експлоатират отоплителни уреди на твърдо гориво и електричество, как да се погрижат за собствената си безопасност и за имуществото си при възникнала пожароопасна ситуация. „Въпреки че е в края си, все още има опасности за възникване на пожари в отоплителните инсталации“, уточни гл.инспектор Грудев.

На участниците в срещата бяха предложени и информационни материали с конкретни указания по тематиката.

Членовете на пенсионерския клуб останаха впечатлени от изнесената информация, която определиха като много полезна.