Главното мюфтийство дари 1500 лв. за реставрацията на джамията в Любино

Гюнер ШЮКРИ

Мюсюлманското изповедание – Главно мюфтийство дари 1500 лева за реставрацията на джамията в ардинското село Любино, която е една от най-старите в района. Дарението бе предадено от районния мюфтия на Кърджали Бейхан Мехмед на председателя на джамийското настоятелство Гюнер Мюмюн.

„В знак на съпричастност за реставрирането на историческата джамия, правим дарение в размер на 1500 лева, които не са много, но все пак показват нашето добро намерение и искрени чувства за желанието да подпомогнем ремонтните дейности“, заяви Бейхан Мехмед. Той подчерта, че винаги са готови да съдействат на ремонтите на джамиите, тъй като всяка една от тях е клон на Свещенната Кябе. „Джамиите са места, където мюсюлманите се образоват, духовно се извисяват, научават добрия комшулук и „инсанлък“ (човещина). Пратеникът С.А.С. поощрява извършването на „хаир“ (добро дело) със следния хадис: „Извършването на добро дело (садака и джаире) оставя отворена книгата с делата и на хората, които си сменят света“, заяви още районният мюфтия.

От свое име и от името на местните жители председателят на джамийското настоятелство в Любино Гюнер Мюмюн изказа сърдечните си благодарности към жеста на Мюсюлманското изповедание.

Джамията в Любино е един от най-старите мюсюлмански домове в областта и има голяма архитектурна стойност. Изградена е преди два века (около 1808 г.) от местни майстори-строители и е единствена в Източните Родопи, която има приземен етаж под основното молитвено помещение.

Дарителските средства за реставриране на джамията в Любино се събират в български левове в банкова сметка:
IBAN: BG88STSA93000024707607, BIC: STSABGSF