Бракосъчетания и с благословията на мюфтията

Гюнер ШЮКРИ

Всяко новосъздадено семейство може да сключи и религиозен брак. Районното мюфтийство в Кърджали поощрява сключването на религиозен брак, заедно с гражданския. Това съобщи районният мюфтия на Кърджали Бейхан Мехмед. Той отбеляза, че Районното мюфтийство има свидетелство за религиозен брак, което е раздадено на всички имами в областта. „Всяка двойка, която желае, може да сключи религиозен брак и да получи свидетелство. Предвиждаме да имаме и архив в това отношение. Религиозният брак представлява молитва за „хаир“ и берекет за младоженците“, заяви Бейхан Мехмед.