- Медия "Кърджали Прес" - http://www.kardjalipress.com -

Намалял е броят на пожарите в областта през 2018 година

150 автономни пожароизвестителни датчика са монтирани в домовете на възрастни и трудно подвижни хора

Директорът на РДПБЗН-Кърджали комисар Сергей Заимов направи днес отчет-анализ за резултатите от дейността на дирекцията през 2018 г. Гости на отчета бяха: старши комисар Красимир Шотаров, директор на дирекция „Оперативни дейности“  в ГДПБЗН, областният управител Никола Чанев, директорът на ОД на МВР старши комисар Венцислав Момчилов, началникът на Районен център 112-Кърджали инж.Елена Паскалева, д-р Атанас Митков, директор на ЦСМП и Жана Чакърова-Шукерска, директор на ОС на БЧК. В отчета беше очертана картината по основните дейности на Регионалната пожарна дирекция.

Пожарогасителна и спасителна дейност

 През 2018 г. са регистрирани общо 750 излизания с пожарна техника /ПТ/, 665 от които за възникнали произшествия. За сравнение през 2017 г. са регистрирани общо 883 излизания с ПТ, 784 от които за възникнали произшествия.

Вид произшествие 2017 2018
Пожари 131 117
Пожари без загуби 312 205
Дежурство ПТ 10 18
Лъжлив сигнал 84 63
Помощ на други РСПБЗН 5 4
СД 341 343
Общо произшествия 784 665
Общо излизания 883 750

По отрасли – водещ е делът на произшествията в „жилищно стопанство, дейности на домакинства” – 41,9 %  от общия брой, следвани от “транспорт, складиране и пощи” – 28,4 %.

Водеща причина при пожарите е „небрежност при боравене с открит огън“ с 39,1 % от общия брой пожари, следвани от  „неправилно използване на отоплителни уреди“ с 22,3 %, „късо съединение“ с 21, 1%. За 5.2 % от пожарите причините са в процес на установяване.

По отношение на лъжливите повиквания се наблюдава тенденция за намаляването им през последните пет години, като за 2018 г. броят им е най-малък – 63.

 Контрол по спазване на Закона за защита при бедствия

 През 2018 г. са извършени общо 389 проверки. Проверени са 80 аварийни планове и 78 планове за защита при бедствия. Осъществени бяха 19 проверки за контрол по изпълнението на дадени предписания. Освен това са извършени 29 проверки на колективни средства за защита.

Служители на РДПБЗН – Кърджали участваха в 182 съвместни проверки от междуведомствени комисии.

Държавен противопожарен контрол (ДПК)

 През 2018 г. са извършени 38 комплексни проверки на обекти, контролни проверки в 968 обекта и тематични в 1478 обекта.

Съвместно с други служби на МВР и ведомства са проверени 69 обекта, по сигнали и предложения 26 обекта, по искания за издаване на сертификати 2 обекта.

През отчетния период са връчени 795 противопожарни разпореждания. Предписани са 1901 мероприятия.

За нарушения на пожарните правила и норми са съставени 100 акта за административни нарушения. За отчетния период са приложени 38 принудителни административни мерки.

През отчетния период при пожари са загинали 4-ма граждани и са пострадали 8, при загинали 2-ма граждани и пострадали 7 за 2017 г.

Няма загинали и пострадали служители при произшествия през годината.

На територията на област Кърджали има регистрирани 6 доброволни формирования с общо 59 доброволци. Регистрирани са 3 участия на доброволци в ликвидиране на произшествия от областта. Проведени са 13 съвместни пожаротактически занятия.

 Превантивна дейност

 РДПБЗН – Кърджали организира отпечатването на 4000 флаера по разработена от ГДПБЗН брошура с мерките за пожарна безопасност. Рекламните материали се разпространяват чрез органите на местната власт, службите за социален патронаж, пенсионерски клубове, училища, както и от оперативния състав при провеждане на ПТЗ  и оперативно изучаване на районите. В домове на самотно живеещи, възрастни и трудно подвижни граждани са монтирани 150 автономни пожароизвестителни датчика.

Служители, упражняващи държавен противопожарен контрол, изнесоха 75 лекции /беседи в учебни заведения/ по теми, свързани с пожарната безопасност в дома и училище и правила за недопускане на пожари от отоплителни и нагревателни уреди. Проведоха се 25 срещи преди или след молитви в религиозните храмове /джамии и църкви/ със същата превантивна цел.

Проведени са общите събрания на 29 МПО „Млад огнеборец“, като са привлечени  321  ученици за членове.

За провеждането на ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” за учебната 2018/2019 г. са формирани 35 отбора с общо 153 ученици и 35 педагози.

В конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата’2018” участваха 166 деца от областта, като в областния кръг бяха допуснати 170 рисунки, а 20 бяха наградени.

Проведен бе първият етап от ежегодния НК „Пожарникар на годината-2017“. Предложеният от комисията служител младши инспектор Бисер Петров, старши пожарникар I степен в РСПБЗН – Крумовград, беше отличен в заключителния етап на конкурса и беше награден с „писмена похвала“ със заповед на директора на ГДПБЗН – МВР.

Във връзка с влошени метеорологични условия и риск от възникване на кризисни ситуации до органите на изпълнителната власт са изпратени 10 предупреждения и 30 метеоаларми.