- Медия "Кърджали Прес" - http://www.kardjalipress.com -

Продължават срещите на Ресми Мурад с жителите на селата за бюджет 2019

Гюнер ШЮКРИ

Продължават срещите на кмета на община Ардино Ресми Мурад с жителите на населените места по съставянето на бюджет 2019. Той посети Башево, Горно и Долно Прахово, Дедино, Чернигово и Търна, за да чуе на място предложенията на местните жители по съставянето на новия общински бюджет за тази година. Заедно с него бе и председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям.

Жителите на Башево, Горно и Долно Прахово, Дедино, Чернигово и Търна изразиха задоволството си от работата на общинското ръководство. Те благодариха от сърце на кмета Ресми Мурад, затова че с всяка измината година се подобрява инфраструктурата и благоустройството на малките населени места.

Срещите се провеждат по предварителен график, а интересът, при който преминават, непрекъснато се увеличава. До приемането на бюджета кметът Ресми Мурад ще се срещне с жителите на всички населени места на територията на общината.

Публичното обсъждане на годишната финансова рамка ще се състои на 15 януари от 16 часа в заседателната зала на общината.