Жителите на Млечино благодарят на кмета Ресми Мурад за асфалтирането на улиците им

Гюнер ШЮКРИ

Жителите на ардинското село Млечино изказват искрените си благодарности на управата на общината в лицето на кмета Ресми Мурад за асфалтирането на улици в Долна и Горна махала. Кметът на селото Гюлистан Садула заяви, че за пореден път кметът Ресми Мурад изпълнява поетите ангажименти по време на системните си срещи с населението. Той му благодари сърдечно, също така, и за решеният проблем с водоснабдяването на селото чрез реализация на инфраструктурни проекти на общината. „Надяваме се, че тези дейности за поддържане на малките населени места ще продължат и  в бъдеще със същото темпо в името на общото благо на населението“, каза още селският управник на Млечино.

Кметът на община Ардино Ресми Мурад изпълнява успешно програмата за управление за срока на мандата си, която обхваща всички населени места на територията на общината.