Д-р Бюлент Йълдъръм представи и в  Ардино своята книга „Турското население в България“

Гюнер ШЮКРИ

Книгата на турския изследовател и преподавател в Тракийския университет в Едирне /Одрин/  д-р Бюлент Йълдъръм „Турското население в България“ (на турски език) бе представена пред ардинчани.  Домакин на културното събитие, проведено в залата на Общинския съвет, бе Община Ардино и премина при голям интерес от страна на присъстващите. На поканата на кмета на общината се отзоваха просветни и културни дейци, общественици, граждани и гости на Ардино.

Събитието бе открито от кмета на общината Ресми Мурад. По повод на наскоро издадения труд на младия учен кметът на общината поднесе на госта приветствен адрес, подписан и от председателя на Общинския съвет Сезгин Байрям. В приветствието се изразява увереност, че книгата ще представлява интерес както за научните среди, така и за широк кръг читатели.

С кратка презентация, съдържаща биографични данни за автора и неговата досегашна академична кариера  Селяхидин Карабашев направи въведение към представянето на книгата на д-р Бюлент Йълдъръм.

Турският изследовател благодари за вниманието от страна на ръководството на общината и на любознателната ардинска публика. В увлекателно си слово историкът се спря на възникването на идеята, творческата история и изследователския подход, използван при  създаването на книгата. Фактологичният материал в книгата почива на данни от българския статистически институт и преброяването на населението в България през периода 1880 – 2011 година.

Това е второто представяне на книгата в Кърджалийска област и в България.. През октомври тя бе представена и в кирковското село Чорбаджийско.

Бюлент Йълдъръм е роден през 1977 г. в Търговище. През 1978 година заедно със семейството си се изселва в Турция. Завършва Тракийския университет в Одрин. Докторска дисертация защитава в Института за социални науки към Истанбулския университет. От 2011 година работи като преподавател по история в Тракийския университет – Едирне.