Духовен водач идва на петъчна молитва с „Хонда“

Гюнер ШЮКРИ

Всеки петъчен ден 80-годишният Нуритин Исмаил от ардинското село Башево поставя на главата си каска и запалва 125-кубиковият си мотор „Хонда“, за да отслужи традиционната петъчна молитва в медресето на Долно Прахово. Това се повтаря повече от 20 години.

Бай Нуритин е имамин и отслужва молитвите в района на Башево. Викат го и на мевлиди или погребения. Мотора е купил синът му от Кърджали.

„Двуколесната машина носи прекрасно изживяване. Само през зимата се затруднявам, тъй като понякога не пали заради минусовите температури”, казва бай Нуритин и  уточнява, че преди е обикалял селата с велосипед или с руския си мотор „ИЖ-Планета“, а през зимата разчитал на съселяните си с коли. ‚Комшиите не ме оставяха на пътя, винаги ме качваха“, казва още  бай Нуритин.

Въпреки преклонната си възраст, родопчанинът  винаги е готов да тръгне на погребения, мевлиди. „И баща ми, и дядо ми са били хафузи, тоест знаели са наизуст Свещената книга на мюсюлманите –Корана. Покойният ми баща Халибрям е завършил духовно училище в Шумен и е бил имамин в Млечино през 80-те години на миналия век. Той ме обучи за имам.

Бай Нуритин мисли вече да предаде знанията си на младите, но за съжаление в региона няма кандидати за тази професия.