Статия по математика в Канада на учителя Вълчо Милчев

Статия на учителя по математика Вълчо Милчев от кърджалийското СУ „Петко Рачов Славейков” е публикувана в новия брой на канадското математическо списание Crux Mathematicorum. Публикацията носи заглавието Linear Recurrence Sequences and Polynomial Division in Number Theory (Линейно рекурентни редици и полиномно деление в теорията на числата). В статията се предлага оригинален метод за решаване на един вид трудни задачи от олимпиадната проблематика по математика. Като илюстрация са включени задачи от международни олимпиади и от национални олимпиади и конкурси в Канада, Испания, Верикобритания, Русия, Виетнам, България и една задача с автор Вълчо Милчев от испанското математическо списание La Gaceta de la RSME.

Качественият превод на английски език извърши студентката Гюлбеяз Ахмед, която е бивша ученичка от СУ „Петко Рачов Славейков” и участничка в школата по математика с ръководител Вълчо Милчев.

Crux Mathematicorum е специализирано издание на Канадското математическо общество. Излиза на бял свят вече 44 години и е с авторитет на едно от най-реномираните математически списания в света за гимназиално и бакалавърско ниво. От 2013 година се отпечатват по 10 броя годишно, които се разпространяват и в електронен вариант по абонамент. Повече за изданието може да се прочете на адрес https://cms.math.ca/crux/.

Над 25 са общо публикациите на Вълчо Милчев и неговите ученици в математически списания в България, САЩ, Канада, Русия и Испания. През 2013 година бе отпечатана и книга на учителя „Линейно-рекурентни редици и диофантови уравнения от втори ред” – разработка върху задачи от международни и национални олимпиади. Изданието беше включено в препоръчителен списък за извънкласните школи по математика в България.